Ασφάλεια συναλλαγών & δεδομένων

Aναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών δεδομένων, η εταιρεία ΧΟΪΜΕΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Alpha  e-Commerce της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από το www.xoimes.gr με σκοπό την υποστήριξη, διεκπεραίωση, προώθηση και εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής είτε αυτό αφορά εμπορικής φύσεως συναλλαγή είτε απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση. Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη.

Η εταιρεία ΧΟΪΜΕΣ δεν κοινοποιεί ή διανέμει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, σε κανένα οργανισμό, συνεργάτη ή τρίτο, οποιαδήποτε πληροφορία αφόρα στους πελάτες και χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις αρμόδιες αρχές εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας, να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.xoimes.gr και τέλος για να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.

Η εταιρεία ΧΟΪΜΕΣ δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να κάνει λειτουργική και εύχρηστη την  παρούσα ιστοσελίδα και να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενο της. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους υπολογιστές και τα αρχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας www.xoimes.gr.